Čím kúria slovenské domácnosti?

Prieskum štatistického úradu o vykurovaní v našich domácnostiach

Prieskum

V júli spustil Štatistický úrad (ŠÚ SR) prieskum, v ktorom bude do konca októbra zisťovať, aké spaľovacie zariadenia a palivá využívajú slovenské domácnosti na vykurovanie.

Zúčastniť prieskumu by sa malo 4 100 domácností v 344 obciach a mestách Slovenska v náhodne vybraných rodinných domoch. Prieskum má priniesť chýbajúce údaje o kotloch, kachliach, sporákoch, informácie o individuálnom vykurovaní a chladení rodinných domov. Prinesie údaje o spotrebe a nákupe pevných palív, štruktúre spaľovacích zariadení a vykurovacích telies, dokonca o parametroch, ktoré ovplyvňujú energetickú potrebu domácností.

„Výsledkom projektu je získanie obrazu o správaní domácností pri individuálnom vykurovaní domov a bytov najmä tuhými palivami ako sú uhlie, brikety, drevo na Slovensku. Tieto údaje nie sú dostupné zo žiadnych iných zdrojov a majú veľký prínos pre dáta o emisnom zaťažení a vplyve na lokálne zhoršenie kvality ovzdušia,“ zhrnula Libuša Kolesárová, riaditeľka sekcie podnikových štatistík ŠÚ SR.

Otázky z dotazníka o vykurovaní

Na získavanie údajov je pripravený formulár s 29 otázkami zameranými na rodinný dom a byty v ňom. Akým palivom vykurujete? Koľko ho za rok spálite? Na akú teplotu v zime vykurujete obývaciu izbu? Tieto a ďalšie otázky štatistici položia v slovenských domácnostiach. Otázky sa týkajú aj veku nehnuteľnosti, výmeny okien či zateplenia múrov a strechy.

Štatistický úrad SR chce zistiť počet, typ a využitie vykurovacích či ohrevných telies, kondenzačných kotlov, kotlov na tuhé palivo, klimatizácie, zariadení na solárny ohrev, fotovoltaických panelov či tepelného čerpadla. Zaujíma ho aj správanie domácností pri ich používaní – aké množstvo paliva si obyvatelia obstarávajú pri kotloch na tuhé palivo a na aké dlhé obdobie vopred, napríklad, aj konkrétne druhy dreva a ich zdroj, obdobie skladovania pred použitím alebo zdroje, z ktorých domácnosti nakupujú uhlie.

Prieskum z roku 2017

Prvýkrát sa podobný prieskum na Slovensku realizoval v roku 2017. Spracovanie výsledkov vtedy zabezpečil Slovenský hydrometeorologický ústav. Z prieskumu sme sa  napríklad dozvedeli, že priemerný vek kotlov na tuhé palivo je viac ako 12 rokov a priemerný vek krbových kachieľ a pecí v SR je až okolo 21 rokov.

 Zaujímavosťou je aj že 90 % slovenských domácností v rodinných domoch používa drevo ako tuhé palivo a priemerná spotreba dreva je 8,7 tony za rok na domácnosť. Iba 10 % domácností drevo neskladuje(nesuší), a spaľuje ho vlhké a tiež, že 40 % domácností skladuje drevo maximálne iba rok. Polovica domácností drevo skladuje viac ako rok alebo kupuje suché drevo, čo je najvhodnejšia alternatíva pre efektívne energetické využitie palivového dreva a zároveň zníženie emisií. 

Výstupy z prieskumu boli využité v podkladovej štúdii pre výzvu Ministerstva životného prostredia SR, ktorá bude zameraná na výmenu zastaraných spaľovacích zariadení v domácnostiach za nízkoemisné a energeticky účinnejšie zariadenia (tzv. kotlíkové dotácie).

„Dáta z aktuálneho zisťovania 2019 budú základňou pre výstupy SR v oblasti ochrany ovzdušia a zmeny klímy, vrátane spracovania údajov pre účet emisií do ovzdušia do Eurostatu,“ uviedol ŠÚ SR. Táto povinnosť Slovensku vyplýva z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 691/2011 o európskych environmentálnych ekonomických účtoch.