Inštalačný materiál

Voda, plyn, kúrenie - inštalačný materiál pre každú stavbu

Voda a kanalizácia

V našej firme ponúkame rúrové vedenia (potrubné systémy) a tiež montážne príslušenstvo.

Podľa použitia sú to:

 • potrubné systémy na rozvod pitnej či úžitkovej vody do domu (objektu) a v dome
 • potrubné systémy na kanalizáciu, teda odvod dažďovej alebo splaškovej vody

Z hľadiska umiestnenia Vám ponúkame:

 • rozvody vo vnútri budovy
 • inžinierske siete (prívodné či odtokové vonkajšie rozvody pre dom alebo objekt)

Sortiment ktorý držíme pre Vás a vašich montážnikov skladom  je  od rôznych výrobcov a z rôznych materiálov. Predávame systémy z čiernej ocele, pozinkovanej ocele, uhlíkovej ocele, nerezu, medi, plasto-hliníkov, PVC, PE, HDPE, LDPE, LLPE, PEXa, PEXb, PEXc, PB (polybutilén)

Pripravený je pre Vás aj s odborným poradenstvom, priamo u nás na predajni.

Kúrenie a chladenie

Pod pojmom vykurovanie si predstavujeme zabezpečenie Vašej tepelnej pohody v domácnosti alebo budove. Prostredníctvom kotla alebo iného zdroja až po výmenník (radiátor, podlahové vykurovanie alebo stenové vykurovanie). V našom regióne sme zástupcom pre mnohé značky kotlov a vykurovacích systémov.

Veľkým trendom a v niektorých prípadoch už aj nevyhnutnosťou sa u nás stáva chladenie. V rámci rozširovania našej firmy ponúkame aj túto možnosť. Zabezpečenie tepelnej pohody v domácnosti už nie je otázkou len zimného obdobia, ale podľa vývoja počasia v našom podnebnom pásme treba budovu v letných mesiacoch aj chladiť.

Na klimatizáciu (chladenie) domu alebo budovy sa najčastejšie využívajú dva spôsoby:

 • klimatizačné jednotky: Klimatizačné jednotky je ideálne použiť najmä pre miestnosti, kde požiadavka na chladenie sa vyskytla až počas bývania, alebo v neskoršej fáze výstavby. Ich nevýhodou je, že studený vzduch vyfukujú priamo do miestnosti a preto treba dbať na zvolenie vhodného umiestnenia najmä v spálni, obývacej izbe a detskej izbe. Hlavne aby vyfukovaný vzduch nesmeroval priamo na posteľ alebo sedačku. 
 • stropné chladenie: je príjemný a zdravotne nezávadný systém chladenia priestorov. Najľahšie ho prirovnať k podlahovému vykurovaniu, avšak trubky sú vedené v strope. Tým sa vychladzuje celá stropná doska v danej miestnosti. Ako chladivo sa používa napr. voda so studne. Energeticky je tento spôsob tiež úspornejší oproti klimatizačným jednotkám a tiež nedochádza k fúkaniu studeného vzduchu, ale iba k jeho pozvoľnému sálaniu (padaniu chladu) zo stropnej časti. S touto možnosťou však treba uvažovať už na začiatku stavby alebo v priebehu jej hrubej časti.

Plyn

I napriek rôznym "plyno-krízam" plyn je stále u väčšiny užívateľov najvýhodnejšou voľbou na vykurovanieprípravu teplej úžitkovej vody. V pomere porovnania investičných nákladov, prevádzkových nákladov a úžitkovej hodnoty je jasný víťaz. U nás v predajni môžete nájsť prívodné potrubia z hlavného plynovodu, regulátory, merače plynu na vstupe do domu, rozvody v dome ku kotlom, bojlerom a plynovým varičom (sporákom), vrátane hadičiek, ventilov a ostatného príslušenstva.

ventil plyn so srobenim
wavin plyn miškech

Čerpadlá

Čerpadlá môžeme rozdeliť do 3 základných skupín podľa použitia (v skutočnosti tých skupín je omnoho viac):

 • na zásobovanie pitnou alebo úžitkovou vodou v dome
 • kalové čerpadlá na odčerpanie kalu (pri vytopení, z výkopov a žúmp)
 • kúrenárske čerpadlá pre zabezpečenie cirkulácie vody od kotla (zdroja tepla) po spotrebič (radiátor, podlahové kúrenie, batéria...)

Čerpadlá na vodu tiež môžme deliť podľa dopravnej výšky (výtlaku) na:

 • čerpadlá nasávacie - používané pre studňu s hĺbkou najčastejšie do 8 metrov
 • ponorné čerpadlá - možno použiť aj na čerpanie vody z väčšej hĺbky ako je 8 metrov

Viac o vhodnosti čerpadla pre vaše potreby poskytneme priamo na predajni po zistení technických parametrov a vašich požiadaviek.

Ohrev vody

Pod pojmom ohrev vody môžeme rozumieť hlavne zásobníky na teplú úžitkovú vodu (TUV). Podľa systému ohrevu ich môžeme rozdeliť do 3 skupín:

 • Prietokové ohrievače vody, v ktorých sa netvorí zásoba ohriatej vody, ale voda sa ohrieva iba v momente keď je spustená batéria. Teda vždy po dobu prúdenia vody na základe tlakového alebo prietokového snímača. Prietokové ohrievače sú buď elektrické alebo plynové a ich výhodou je malý rozmer. Nevýhodou je obmedzené množstvo ohriatej vody závislé na maximálnom prietoku ohrievača. Väčšinou nie sú vhodné pre viac odberných miest.
 • Priamo ohrevné zásobníky, ktoré sa požívajú buď elektrické alebo plynové.
  • Elektrické zásobníky sa používajú od objemov 5L až po niekoľko tisíc litrové ohrievače. Princíp ohrevu je ten, že vodu ohrieva priamo elektrické teleso (špirála). Malé objemy 5-20L sa najčastejšie používajú pre jedno odberné miesto, napr. drez, umývadlo (nie sú vhodné na sprchovanie a ku vani). Väčšie objemy 30-200L sa používajú najme v domácnostiach, alebo malých prevádzkach na zásobovanie teplou vodou pre viac odberných miest (batérii). Objemy nad 200L sa väčšinou používajú vo veľkých prevádzkach.
  • Plynové zásobníkové ohrievače sa štandardne vyrábajú od 45L až po niekoľko sto-litrové zásobníky. V zásade rozdelenie použitia je podobné ako pri elektických bojleroch od 45- 150L. Pre domácnosti (majú podstatne väčšie výkony, takže postačuje o niečo menší zásobník ako pri elektrickom ohreve).
 • Nepriamo ohrevné a kombinované zásobníky. Ide o typ ohrievača v ktorom nemusí byť priamo zabudovaný ohrev (elektrická špirála) a voda sa ohrieva najčastejšie výmenníkom zabudovaným priamo v ohrievači. Zdrojom tepla je buď kotol, krb, solárny systém či tepelné čerpadlo a teplo z tohto zdroja je potrubím dopravené do výmenníka (rúrkového či dvojplášťového), prostredníctvom ktorého sa teplo prenesie do bojlera.

Náradie

Nutnosťou pre komplexnosť nášho sortimentu zameraného na inštalatérov je kvalitné náradie. V našej predajni ponúkame náradie od rôznych výrobcov ako napríklad: MILWAUKEE, REMS, RIDGID, ROTHENBERGER a IRWIN.