Stavby a stavebná činnosť

V spolupráci so svojimi strategickými partnermi ponúkame komplexné riešenia výstavby a rekonštrukcie.

Spoločnosť Miškech s.r.o začala svoju podnikateľskú činnosť práve realizáciou stavieb. V tejto oblasti pôsobí už niekoľko rokov a dopĺňa tak svoje služby pre svojich zákazníkov k ich úplnej spokojnosti.

V spolupráci so svojimi strategickými partnermi ponúkame komplexné riešenia výstavby a rekonštrukcie technologických celkov, inžinierskych sietí, rodinných domov ako i bytových jednotiek.

 

Stavebná činnosť