Vážení zákazníci, z technických príčin dočasne nefunguje naša pevná linka. Poprosíme Vás kontaktujte nás na požičovňa + obchod: 0910 888 838 | kúp. Štúdio: 0911 247 706

Zásady ochrany osobných údajov
Anton Miškech a Miškech, s.r.o.

Dodávateľ, obchodný a iný zmluvný partner, Anton Miškech a Miškech, s.r.o., Považské Podhradie 409, Považská Bystrica 01701, IČO: 14194651, (ďalej len 'Miškech') rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte; bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sami alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. Preto Vás vyzývame, aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov spoločnosťou Miškech.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa.

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

Osobné údaje o Vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, či ste klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Môžeme tiež spracovávať osobné údaje o návštevníkoch našej webovej stránky/stránok, v závislosti od toho, ako sa s nami rozhodnete komunikovať. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Ak ste uchádzačom o pracovnú pozíciu, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v PDF dokumente Vyhlásenie – Uchádzači o zamestnanie.

Ak ste našim zamestnancom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v PDF dokumente Vyhlásenie – Zamestnanci.

Ak ste súčasným alebo potenciálnym dodávateľom, zástupcom obchodného partnera alebo ste s nami v akomkoľvek vzťahu, v rámci ktorého máme prístup k Vašim osobným údajom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v PDF dokumente Vyhlásenie – Dodávatelia.

Ak ste naším súčasným alebo potenciálnym klientom, zákazníkom, podrobnejšie informácie o spracovávaní Vašich údajov môžete nájsť v PDF dokumente Vyhlásenie – Zákazníci.

Informácie o spracúvaní cookies môžete nájsť v PDF dokumente Web a Cookies.

Ak nám chcete oznámiť porušenie v oblasti ochrany osobných údajov, alebo zaslať žiadosť týkajúcu sa práv dotknutej osoby použite e-mailovú adresu miskech@miskech.sk, alebo sa na nás obráťte prostredníctvom pošty na adresu spoločnosti Miškech.

Elektronickú verziu pre tieto Zásady ochrany osobných údajov môžete nájsť v PDF dokumente Zásady ochrany osobných údajov - Miškech.