O firme Miškech

Firma Miškech je stabilnou obchodnou spoločnosť s regionálnou pôsobnosťou. V spolupráci so svojimi strategickými partnermi ponúkame komplexné riešenia výstavby a rekonštrukcie technologických celkov, inžinierskych sietí, rodinných domov ako i bytových jednotiek. Svoju pozíciu na trhu si firma udržuje vďaka obchodným aktivitám našich obchodných manažérov. Tieto hlavné činnosti sú podporované doplnkovými službami, ktoré zároveň vychádzajú v ústrety našim obchodným partnerom, ale aj konečným zákazníkom.

Od roku 1992 sa stavebná výroba presunula na územie Slovenska, kde pre rôzne subjekty v Považských strojárňach vykonávala stavebné práce.

K neustálemu zvyšovaniu kvality produktov a služieb prispieva aj zavedenie a udržiavanie systému riadenia kvality v zmysle normy ISO 9001. Chceme aj naďalej pokračovať v skvalitňovaní služieb, rozširovaní sortimentu, nasledovaní európskych a svetových trendov a napĺňaní individuálnych potrieb zákazníka, dopĺňaním a výberom našich dodávateľov, ktorí za predané výrobky a služby nesú zodpovednosť a pri reklamačných konaniach nespôsobujú prieťahy. I keď nie sme výrobcami a dovozcami pre väčšinu predávaných tovarov, kvôli skvalitneniu a urýchleniu servisu pri vybavovaní škodových udalostí sme sa poistili pre škody spôsobené vadným výrobkom. Aj v budúcnosti bude našim prvoradým cieľom, aby pre každého zákazníka tovar a poskytnuté služby boli zárukou kvality a dobrého obchodu.