Wacker WP1540Aw

  • Vibračná doska jedmosmerná
  • Prevádzková hmotnosť: 92 kg
  • Rozmer spodnej platne: 525 x 3430 mm
  • Odstredivá sila: 15 kN
  • Frekvencia: 98 Hz
  • Stúpavosť: 36,4 %
  • Motor: Honda
  • Výkon: 3,6 kW Palivo: benzín

+421 910 888 838 | Jozef Valachovič