Obnoviteľné energie

Solárna technika

Bezplatná energia

Slnko. Žltá guľa, ktorá v priebehu jednej hodiny dokáže poslať toľko energie, ktorú by ľudstvo neminulo za celý rok. Slnko = bezplatná energia.

Minimálne náklady na spotrebu energie, pre potreby teplej vody vo vašom dome. Solárne zariadenia umožňujú zber slnečného žiarenie a jeho premenu na teplo pre vykurovanie a pre teplú vodu. Ideálne je aby bola k dispozícii voľná strešná plocha s orientáciou na južnú stranu pre dosiahnutie vysokej účinnosti. Aby bolo možné využívať energiu slnka aj vtedy, ak práve nesvieti, môže sa táto energia dočasne akumulovať v zásobníku na akumulovanie (bojlery alebo v akumulačnej nádobe UK).

Výhody solárno-termických a fotovoltaických systémov

  • na 100 percent sa prevádzkujú s obnoviteľnými energiami
  • zaobstaranie môže byť zvýhodnené dotáciou

Nevýhody solárno-termických a fotovoltaických systémov

  • musí byť k dispozícii dostatočne veľká strešná plocha so správnou orientáciou, vhodným sklonom a bez zatienenia
  • teplo a el. prúd sa získavajú len vtedy, keď svieti slnko
  • v závislosti od veľkosti zariadenia môže byť zaobstaranie spojené s vysokými nákladmi

V prípade, že ste sa pre takýto systém vykurovania rozhodli, neváhajte nás navštívit na predajni, kde sa vám bude venovať vyškolený personál, alebo nám zavolajte.

+421 42 432 45 41 | Predajňa

solárna technika
Ako dotáciou znížiť náklady na Vaše nové vykurovanie?
vykurovanie
Prieskum štatistického úradu o vykurovaní v našich domácnostiach.